Dr. Szabó G. Gábor kártyabűvész

Vissza Műsorszervezés
Rácz Erika 30/9412-610

Nincs az a gyermek és nincs az, az agg bölcs, aki szemfényvesztő mutatványok láttára ne keresné a "hogyan"-t. Ennek a kis szónak roppant nagy tartalma van: benne rejlik korunk egész világszemlélése, egész fölvilágosodottsága. A bűvészet olyan régi, mint az emberiség; és jelentőségében, szerepében mindig benne van a civilizációk képe. Minden időben voltak furfangos elmék, akik a természet erőinek ismeretével és saját ügyességükkel a nagy többség számára megfoghatatlan dolgokat tudtak művelni. Hiába olvasunk végig egy polc bűvészkönyvet, nagyarányú illusztrált művektől a "zöld ördög" kis füzetéig, s hiába tudjuk, hogy a mai boszorkánymesterek frakkjában és asztalában kell keresnünk a legtöbb csodát: sok mutatványon mégis álmélkodunk, mert ha világos is előttünk mi történik, titok marad a miként...

Vissza
Új produkció felvétele az adatbázisba.

Jelentkezem
Készítette: around.hu
2024. július 25.