Frabato

Vissza

Már gyermekként különleges képességeket fedeztem fel magamban: megéreztem, ha valakit a környezetemben veszély fenyegetett, megláttam jövőjét annak akivel kapcsolatba kerültem. Sokáig nem értettem ezek jelentőségét, nem tudtam, hogyan is lehetne ezeket felhasználni embertársaim megsegítésére. Serdülőkorom környékén lett előttem egyre világosabbá, hogy különleges képességeimet, különleges ismeretekkel is meg kell erősítenem, hogy az az út amelyen először öntudattalanul indultam el, azaz én utam. Melyet egyre tudatosabban járok, amely a hivatásommá vált. Az élet kegyes volt hozzám, amikor olyan területek nyíltak meg előttem, amelyek megismerése kiteljesítette tudatomat, és tisztában lettem létem értelmével. Több ezer kilométert utaztam testben és lélekben is, hosszasan tanulmányoztam a holtak birodalmát és így megértettem az ö világukból szóló üzeneteket a ma élők számára. Jelenlegi és elmúlt életeim során nagyon különböző emberekkel, sorsokkal és problémákkal találkoztam, olyanokkal is akik kilátástalannak, reménytelennek ítélték meg helyzetüket. Ha ezek az emberek eljönnek hozzám, egy olyan kaput tárnak fel előttem közéletükkel, amelyen át bepillantva meglátom gyötrelmeik, szenvedéseik okait. Egy rövid idő eltelte után meglátom a problémák megszüntetésének útját-módját is ! Tapasztalataim alapján vallom, hogy mindenre van orvosság, van megoldás, csak tudni kell jól alkalmazni azt! A segítségért hozzám forduló, bizalmával megtisztelő személynek nagyon fontos, hogy tanácsaimat, az utasításokat és rituálékat pontosan kövesse! A várt eredmény viszonylag gyorsan bekövetkezik. Az időfaktort befolyásolja, hogy az illető karmájában milyen fokú nehézséget tárok fel. Lehetséges, hogy a kedves látogatóm először megijed, amikor megtudja mivel foglalkozom, mivel erről az elvont világról még talán homályosak az ismeretei, nem tudja a mágusi mesterséget hová sorolni? Bátran tegyen eleget kíváncsiságának, lépjen be és ismerkedjen az én különleges világom kapuján, amelyben én otthonosan élek! Látni fogja mennyire megnyugtató ez a hely és mennyi gyötrelmes problémára kaphat itt megoldást! Hogyan is hívják ezt a világot, és hol van? Ez a Misztikum Birodalma, univerzum az univerzumban, egy tudat feletti dimenzió, ahová a tudat alatti dimenziókból juthatunk el! Ezen az úton azonban egy felkent vezető szükséges, aki ismeri a lépéseket és az út végét

Vissza
Új produkció felvétele az adatbázisba.

Jelentkezem
Készítette: around.hu
2024. július 16.