Kercsmár Zsolt

Vissza

Weboldal: www.kercsmar-zsolt.fw.hu/

1970-ben születtem Tatabányán. 1996-ban végeztem az ELTE TTK Geológia szakán. Földtudományi doktorátusomat ugyanitt szereztem meg, 2006-ban. A Magyar Állami Földtani Intézet tudományos munkatársa vagyok. Gödöllőn élek feleségemmel. A Magyarországi Református Egyházban, az Isaszegi Református Egyházközség presbitereként szolgálok. A természettudományi kutatásokon túl, 20 éve zenésítek és énekelek verseket. A "más állapotban" született gondolatok, a versek és a zene kapcsolatára 15 évesen találtam rá, amiben segítségemre neves költők (Buda Ferenc, Bugya István, Nagy Gáspár, Ratkó József), gondolkodók (Czakó Gábor, Ordasi Péter, Zombori Ottó) és verséneklők (Dinnyés József, Gryllus Dániel, Kátai Zoltán, Kobzos Kiss Tamás) voltak. Ráeszméltem, hogy a versekben lüktető belső ritmus és a megfogalmazott gondolatok, hangulatok, képek zenévé formálódnak bennem, amihez már "csak" egy hangszer kell, hogy meg lehessen szólaltatni. Énekmondói hitvallás: Első sorban XX. századi és kortárs költők és hozzájuk kapcsolódva a régi magyar költészet verseit és egyházi énekeit énekelem. Hitvallásom szerint versben és zenében, 4-500 éves távlatból is felmutatható a népi és régi énekek, valamint a XX. századi és a kortárs költészet megzenésített versei közötti kapcsolatot megteremtő, soha meg nem változó értékeket megfogalmazó és ezt a tudást átadni igyekvő "Homo Christianus, a krisztusi ember"

Vissza
Új produkció felvétele az adatbázisba.

Jelentkezem
Készítette: around.hu
2024. április 17.