Komakút Tánckör

Vissza

Weboldal: www.komakut.fw.hu/

A Veszprémben meglehetősen ritkán, évi 1- 2 alkalommal tartott táncházban 1993 őszén merült fel a gondolat, hogy a magyar néptáncok iránt érdeklődő középiskolás, egyetemista, illetve fiatal dolgozó réteg számára egy olyan keretet kellene teremteni, ahol a néptáncok tanulása, táncolása közben kultúráltan szórakozhatnak, ismerkedhetnek. A széki fonó modelljét követve, - ahol egy- egy este összegyűltek a lányok, kézimunkáznak, később megjönnek a legények és indulhat a játék, a tánc, a Megyei Közművelődési Intézet (a továbbiakban MKI) évek óta jól működő kézműves műhelyében heti egy alkalommal a kézműves szakkör után az asztalok, székek és a szőnyeg gyors eltávolítása után kezdődött a tánckör. Így sikerült elérnünk, hogy a kézműves szakköri tagok is kedvet kapjanak a tánchoz, s a tánckör tagjai közül is sokan belekóstoltak a kézművességbe is. A műhely átalakítását követően 1994 áprilisában 6- 8 fiatal alakította meg a később KOMAKÚT névre keresztelt tánckört ( A Komakút nevet a Komakút térről kapta, ahol az Intézet található volt. A tánckör elnevezés a táncházak nyitottságára, szabad légkörére, a mindenki számára biztosított improvizativitásra utal, a kör jelleg a rendszerességet is hivatott jelezni ). A nyári szünet után, 1994 őszén újrainduló tánckörünk néhány hét alatt 30- 40 főre duzzadt, s a hirtelen kicsivé vált teremben a táncolni szerető, ám nem igazán tudó fiatalok és a Veszprémi Egyetemen tanuló, otthonukban már együttesben is táncolók ropják hétről- hétre jókedvűen a táncot. A tagok elképzeléseinek, ízlésének megfelelően alakulhatott ki a tánckör hangulata, belső világa. Az évkör egy- egy jelesebb napját ( pl. Mikulás, Szilveszter, Farsang ) a tánckör tagjai együtt ünnepelték meg, karácsony előtt betlehemes műsort adva teremtettek igazi karácsonyi hangulatot óvodákban a gyermekkórházban, sőt az egyetem központi kollégiumában is, nagy sikert aratva. Az évek folyamán a körből olyan táncosok fejlődtek ki, akik gond nélkül be tudtak illeszkedni Veszprém város táncegyüt-teseibe. A tagok soraiból alakult az immáron két éves múlttal rendelkező népzene-kar, amely Veszprémben egyedülálló. A tánckör tagjai egymás érdeklődését fel-keltve egyéb területekre, (kézművesség, íjászat, lo-vaglás ) is el- elkalandoztak, így szinte nagy családdá, baráti körré fonódott össze a társaság. 1995 tavaszától táncházak vezetésére, s fellépésekre is felkérték a tánckör tagjait. Sajnos, a fellépési kérelmeknek nem mindig tudtunk, tudunk eleget tenni, viselet hiányában erre nem vállalkozhattunk, vállalkozhatunk. Egy - egy alkalommal kölcsön viseletben táncolt a tánckör. Így mutatkozhattunk be 1995 nyarán Finnországban, a 4H Szövetség nemzetközi táborában Magyarországot képviselve. Mezőszentgyörgyön már visszatérő fellépőként ismerik és várják a jelesebb ünnepeken a tánckört (1998 augusztusában, elismerő oklevélben részesült a tánckör lsd. melléklet ). A Veszprémi Egyetemen már két éve sikeres műsorokat adunk a nagyobb nemzetközi konferenciákon. A korábban elsajátított széki, somogyi, mezőkölpényi, mezőkeszüi és kalotaszegi táncok után 1997 őszétől tyukodi (Szatmár) táncokat tanultunk az előzőekben tanult táncok rendszeres ismétlése és továbbfejlesztése mellett. A Nemzeti Kulturális Alaptól pályázott támogatás eredményeképp 6 alkalommal nagyon jó hangulatú élőzenés táncházat tudtunk rendezni. A tánckör rendezvényeire Balatonalmádiból, Várpalotáról is eljöttek a fiatalok, így míg a tapolcai Napraforgó Népfőiskola a megye nyugati, a veszprémi Komakút Tánckör a megye keleti részén élőknek, tanulóknak nyújt kultúrált szórakozási, ismerkedési lehetőséget.

Vissza
Új produkció felvétele az adatbázisba.

Jelentkezem
Készítette: around.hu
2024. május 22.