New Life Ökunemikus ének- és zenekar

Vissza

Weboldal: newlife.szabilinux.hu/

A kezdetek: 1991 őszén az orosházi evangélikus, református, katolikus, baptista fiatalok szívében megszületett egy szép gondolat: jó lenne ha közösen leülhetnének együtt Istent imádni és énekkel dicsérni. Azokat a közös pontokat szem előtt tartva, ami összeköti őket: Jézus Krisztus szeretete és megváltása. Rövid szervezés után, minden hónap első szombatján más-más felekezetnél úgynevezett ökumenikus imaórákat szerveztünk, ahol a történelmi egyházak lelkészeinek szolgálatával Isten igéje mellett elcsendesedtünk. 1992 januárjában felmerült az az ötlet, hogy mi lenne, ha húsvétra megtanulnánk egy passiójátékot? Mint lelkes fiatalokhoz illik, hozzáláttunk a tanuláshoz. (A kórus átlagéletkora akkor 14-15 év volt) Felnőttek segítsége nélkül, áprilisra megtanultuk Sillye Jenő: Értem is meghalt a kereszten című oratóriumát. A kórus csak egy alkalomra állt össze. 1992. április 16-án délután 17 órakor az orosházi evangélikus templomban közel 500 ember előtt szolgáltunk bizonyságtételünkkel. Olyan embereket hívtunk be a templomba, akik korábban talán nem jártak ott. Azóta eltelt több mint tíz év, igaz mi csak egy alkalomra terveztünk, de Isten mást álmodott rólunk. Minden nyáron bérelünk egy buszt, egy héten keresztül járjuk az országot, hat önálló zenés darabot tanultunk meg. A szabadságunkból és saját pénztárcánkból áldozunk arra, hogy elvigyük az örömhírt. Minden este más-más templomban, művelődési házban, vagy szabad téren, kis faluban vagy nagy városban -ott ahova hívnak minket- teszünk bizonyságot a feltámadt Krisztusról.

Vissza
Új produkció felvétele az adatbázisba.

Jelentkezem
Készítette: around.hu
2024. június 25.