Szeged Táncegyüttes

Vissza

Weboldal: www.szegedtancegyuttes.hu/

Az Együttes 1955-ben alakult. Célja: a Kárpát-medencei magyar és más nemzetiségiek tánchagyományainak és eredeti népi kultúrájának megismerésén, megtartásán és ápolásán keresztül az ottani emberek életének, gondolkodásának, cselekedeteinek jobb megismerése és elfogadása által a fiatalok értékorientációjának alakítása. Az Együttesnek és a Szeged Táncegyüttes Alapítvány által működtetett Alapfokú Művészeti Iskolának 19 különböző korcsoportban 1100 tagja és 5000 pártoló tagja van. Kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a határokon túli magyar nemzetiségiek hagyományőrzése mellett a velük és mellettük élők (szerbek, románok, horvátok, ruszinok, ukránok, bolgárok, németek, szlovákok és cigányok) néptánc-hagyományait és kultúrájuk legértékesebb darabjait is megismerhessük. Hisszük és valljuk, hogy csak ez által lehet közelebb kerülni egymáshoz, mivel a legjobb nonverbális metakommunikatív kapcsolatteremtő és információ közvetítő eszköz a tánc, illetve annak autentikus, az évszázadok óta őrzött és formált, a kulturális önazonosságot is magába foglaló nemzeti sajátosságú és elfogadhatóságú eszközrendszere. Az elmúlt időszak alatt megkaptuk az amatőr együtteseknek adható valamennyi magyar kitüntetést. A néptánchoz értő és azt szerető generációk sora nőtt fel az Együttes falain belül.

Vissza
Új produkció felvétele az adatbázisba.

Jelentkezem
Készítette: around.hu
2024. július 16.